Felices 140 / Happy 140 / 140 fericiți!

Dramă, Rusia, 2009, 83 min.

Regizor: Aleksandr Gornovski, Karen Șahnazarov

Scenariul: Aleksandr Borodianski, Karen Șahnazarov, Anton Cehov

Actori: Vladimir Ilin, Aleksandr Pankratov-Ciornâi, Evgheni Stâchkin

Subitrare: limba româna

 

RU: Фильм снят по мотивам известной повести Антона Чехова «Палата №6». Главный врач

провинциальной психиатрической больницы, Рагин, обнаруживает в одном из своих пациентов

(Громове) человека с оригинальным мышлением, более того — собственной философией. В беседах

с душевнобольным доктор видит безумие мира и скоро сам теряет рассудок. Но кто вправе решать,

где та грань, за которой начинается безумие?

 

RO: Filmul reprezintă ecranizarea uneia dintre cele mai cunoscute nuvele ale lui Anton Cehov. Medicul

Raghin de la un spital de psihiatrie din provincie descoperă în unul dintre pacienții săi (Gromov) un om cu o

gândire originală, ba chiar cu o filozofie proprie. Din discuțiile cu pacientul, doctorul îşi dă seama de nebunia

lumii şi în curând îşi pierde minţile. Cine este însă în măsură să decidă care este limita dincolo de care începe

nebunia?

 

EN: The movie is based on one of Anton Chekhov’s most famous short story. Raghin, the doctor of a

countryside psychiatric hospital discovers in one of his patients (Gromov) a person with an original way of

thinking – even with his own philosophy. During discussions with this man, the doctor becomes aware of the

madness of this world and soon loses his mind. But who can decide which is the borderline beyond which the

madness begins?